Vart du kan få pengar under Coronaepidemin i Sverige

Världen står inför en av de största kriserna vi har sett på länge. Sverige är inte undantaget från detta utan tvärtom står många människor utan arbete och företagen lider. Det är på det stora hela en helt ny värld vi befinner oss i. Vi ska inte underskatta dagens behov av att försöka att lösa de problem som trots allt finns. För det handlar om att vi ska kunna skapa en plats där vi själva kan hitta lösningar på problemen som finns. Dessutom gäller det för oss alla att hitta fram till vart vi kan få fram pengar om än tillfälligt under krisen.

För nu när världen mer eller mindre befinner sig i en unik position skadas även ekonomin kontinuerligt. Det handlar trots allt om att vi ska kunna hitta fram till en väg som faktiskt kan se till att vi klarar av krisen. För det kommer att ta tid innan den här krisen har passerat. Man ska inte underskatta hur mycket världen kommer att påverkas av att företagen inte får sina leveranser och att anställda förlorar sina arbeten. Det är en ny värld vi ser växa fram och den kräver också unika lösningar för att hantera det som händer.

Svenska 100 kronorBildkälla: 123rf.com

 

Få tag på pengar under krisens gång

Både företag och privatpersoner står nu inför en riktigt svår situation. Människor har förlorat sina arbeten och företagen har förlorat en stor del av sina kunder. Vi ska inte underskatta värdet av att nu försöka se hur framtiden kommer att bli. Det är nämligen något som verkligen kommer att påverka allt i framtiden. Privatpersoner har möjligheten att ansöka om a-kassa och får även extra stöd ifrån staten i form av permittering. Det gör att många som annars skulle förlorat sitt arbete nu har en inkomst, även om den är betalad av staten.

Företag har däremot inte samma möjligheter att klara av den här krisen. Vilket också pekar på ett behov av att hitta kortfristiga krediter. Det är nämligen något som kan göra det möjligt att fortsätta att driva verksamheten på ett bra sätt. Man ska inte underskatta hur mycket en kredit kan göra. Dock är det här viktigt att man inte missar att tänka långsiktigt. Det viktigaste nu är att lösa problemet med färre beställningar och en minskad produktion. Har man en bra ekonomisk situation kan man i det här läget använda sig av banklån med låg ränta. Då kan man få de kapital som krävs för att rida ut den här stormen.

Stöd för företagen under Coronaepidemin

Under krisen kommer staten att gå in och ta över sjuklöneansvaret. Det är något som minskar risken för ökande kostnader under krisens gång. Man kan även få anstånd från skatten och på det sättet öka möjligheten att klara av krisen. Dessutom finns det andra stöd man kan ansöka om men det finns även en möjlighet att ansöka om banklån eller företagslån som de också kallas. På det sättet kan man säkerhetsställa att företaget har kapital. Något som trots allt är av allra största vikt nu under krisens gång.

Kommentarer

Gabriel — tack för hjälpen

Coronakrisen har slagit hårt både mot mitt företag och därmed även för mig personligen. Tack för hjälpen, nu hoppas jag att det snart passerar.

Nicklas — Ska ansöka om lån

Har valt att följa ert råd och ansöka om ett företagslån, på det sättet hoppas jag att min verksamhet överlever den här krisen.