Inflationen i Sverige under pandemin

Pandemin har varit svår för världsekonomin och påverkat otroligt mycket. Miljontals människor har blivit av med sina jobb och företag har gått i konkurs eller har kämpar för att hålla sig ovanför ytan. Det är helt enkelt en tid som har varit svår för många och som kommer att kräva mycket arbete för att återhämta sig. På många sätt ska man dock inte tro att det har påverkat allt utan en del saker har faktiskt legat stabila under hela pandemin. Det gäller inte minst inflationen i Sverige, medan många andra länder har sett den falla, har inte samma sak hänt i Sverige.

rantejamforelse

 

Målet för inflationen som Riksbanken har ligger på 2% årligen. Det har den också legat på under nästan hela krisen vi befinner oss i. I maj 2021 uppmättes den till 2,1% och det är inom värdet på vad inflationen ska ligga på. Fördelarna med att hålla inflationen stadigt på samma nivå år ut och år in är att man kan planera bättre. Det handlar trots allt om att inte underskatta värdet av att välja ut det som gör att ekonomin fungerar på ett optimalt sätt. Därför har Riksbanken satt ett mål på 2% och det är också vad Sverige generellt sett håller.

Ekonomin i Sverige har inte påverkats på samma sätt som i andra länder

Mycket har påverkat den svenska ekonomin under pandemin. Vi har sett börsfall och sedan sett börserna återhämta sig. Det är mycket som självklart inte kommer att vara detsamma nu efter pandemin är avklarad. Dock är det inte samma skada som skett i många andra länder. I USA har man sett inflationen falla från omkring 2,5% till 1,8% under 2020. Det har självklart påverkat ekonomin på många sätt. Att det dessutom har varit en väldigt stor smittspridning har i sin tur gjort att många småföretagare har fått kämpa hårt för att överleva.

Det är inte bara i USA som detta har skett utan nästan över hela världen. Man ska trots allt inte underskatta värdet av att många länder helt stängt ner under perioder. På det sättet ska man inte missa att det faktiskt kan göra en stor skillnad i slutändan att Sverige har hållit öppet under pandemin. Det har trots allt gjort att både butiker och restauranger har kunnat behålla kunderna och dessutom kunnat överleva på det sättet. Att det funnits begränsningar i hur man lever har självklart påverkat men rent generellt har Sverige klarat krisen bra.

Lång återhämtning för att allt ska återgå till det normala

Det kommer att ta lång tid innan världen återhämtar sig från den pandemin vi nu befinner oss i. Världsekonomin kommer troligtvis att känna av effekterna i många år framöver. Därför är det extra viktigt att så mycket som möjligt görs för att världen ska återgå till hur det var innan krisen började. För det är trots allt väldigt viktigt att ekonomin kan återhämta sig från krisen. Ett viktigt redskap för att göra det är att hålla inflationen stabil. Det gör att människor behåller tilliten till valutan och att det inte uppstår andra ekonomirelaterade kriser efter pandemin.