Låga och negative räntor i Europa ligger bakom låga kreditkostnader. Hur ser det ut på den svenska marknaden?

 

 

Ränta 2008

Ränta 2021

EU (ECB)

3,25%

 -0,5%

Sverige

4,75%

 0%

 

Ränta jamforelseBildkälla: 123rf.com

Det är väldigt mycket som har hänt på marknaden för räntor sedan finanskrisen 2008. Vi känner fortfarande av känningarna som kommer från den. Det är något som också har påverkat mer än vad många faktiskt förstår. När man tittar på räntesatser under de senaste 20 åren, kan man se hur marknaden har förändrats drastiskt. Det fanns en tid då man kunde sätta in pengar på sitt sparkonto och se hur de gradvis växte. De senaste 10 åren har den möjligheten i stort sett försvunnit helt och hållet, åtminstone på de större bankerna.

Det finns ingen större skillnad inom EU och inte heller om man ser Europa som en helhet. Räntesatserna har under en lång tid varit på rekordlåga nivåer. Det har gjort att kostnaden för krediter har sjunkit i samma takt. Teorin bakom att sänka räntorna, är att få människor att spendera mer pengar och på det sättet få ekonomin att växa. Det är också något som har gjort att över hela världen och framförallt inom hela Europa kan vi se väldigt låga kostnader för krediter. Inte bara för korttidskrediter utan även för långtidskrediter.

Hur kostnaderna för krediter har förändrat marknaden i Europa?

Att kunna låna pengar är något som många vill kunna göra. Dock finns det styrmedel som används för att öka och minska konsumtionen. På samma sätt används samma styrmedel för att göra det omvända. Det är också anledningen till att alltfler centralbanker rapporterar om historiskt höga belåningsnivåer. För det är få länder inom Europa där kostnaderna för krediter är så pass hög att det avråder människor från att låna pengar. Istället är det i många fall det omvända då marknaden klart visar att kostnaden för lån är alltför låga. Åtminstone om man ska tro hushållens belåningsgrader inom Europa. Detta påverkar inte bara marknaden i Europa som helhet utan även varje enskilt land på kontinenten. Man ser tydligt att väldigt många banker och finansinstitut har väldigt stora summor utlånade till konsumenter.

Grunden bakom de låga kostnaderna som både banker, finansinstitut och konsumenter inom Europa har, är självklart de låga styrräntorna från EBC och enskilda länders centralbanker. Det gör att både banker och finansinstitut kan låna in pengar till en låg ränta. Vilket också påverkar kostnaden för individen som lånar pengar. Något som har gjort lån mer tillgängliga än någonsin.

Svenska marknaden följer resten av Europa

Kreditkostnaden i Sverige ligger på samma nivå som i resten av Europa. Även om den svenska centralbanken har en högre styrränta än ECB. Något som gör att det faktiskt är dyrare att låna pengar i Sverige än inom resten av EU. Vilket beror på den styrränta som centralbanken satt, som vid skrivande stund ligger på -0,25% och 2021 höjdes räntan till 0%. Den ligger till grund för kostnaderna i Sverige för lån och krediter.

Kreditkostnaden i Sverige är relativt sett på ungefär samma nivå som resten av Europa och EU.  

Kommentarer

+1

Gabriel — Precis det jag visst

Det är alltid helt fantastiskt att få saker och ting bekräftat som man redan vet. För det är något som inte alls alla har förstått att kreditkostnaderna nu är historiskt låga!

Eva — Hoppas att kreditkostnaden fortsätter att vara låg

Det är verkligen positivt för mig som behövde låna lite för huset att kreditkostnaden är så låg. Hoppas att den håller i sig!
+1

Niklas — Skönt att höra

Det var verkligen skönt att höra att det troligtvis kommer vara låga räntor även i framtiden, även om jag förstår att de kan ändras när som helst!