Stabil situasjon for norske banker

Har du lest urovekkende historier om en stadig svekket norsk krone, og banker i flere europeiske land som nærmer seg konkurs? Det skjer utvilsomt mye rundt oss som også får ringvirkninger for oss nordmenn, men den norske banksituasjonen er i 2015 stabil som den aldri har vært før. Dette til tross for at de fleste bankene i landet senket renten på boliglånene sine i tråd med at styringsrenten ble satt ned, så er norske banker på Europa-toppen over hvor mye penger de tjener i forhold til antall innbyggere i landet de opererer i.

Norske banker

 

Norske banker tjener mest i Europa
Undersøkelser og forskning utført på vegne av Norges Bank viser nemlig at det er nettopp de norske bankene som tjener mest på sine kunder, sammenlignet med andre land i Europa som det er naturlig for Norge å sammenligne seg med. Mange påpeker at lav konkurranse i markedet er en av årsakene til dette, samtidig som det norske markedet har høy konsentrasjon i forhold til enkelte andre europeiske land. For mange utenlandske forskere virker det pussig ta bankene klarer å tjene såpass høy margin som de gjør på sine boliglån, når det er såpass enkelt som det faktisk er å flytte boliglånet over til en ny og billigere bank.

Flere eksperter påpeker også at noe av grunnen til at norske banker tjener såpass mye som de gjør, er rett og slett fordi enkelte banker har blitt for store. DNB er den desidert største banken i Norge, og de betjener hele 27 prosent av alle norske boliglån. Sammenligner man denne andelen med andre europeiske nasjoner, så vil den være ekstremt høy. Det er med andre ord DNB som styrer store deler av markedet, og det gjør at mye av konkurransen i bankbransjen foregår på nettopp DNBs premisser.

Rentekutt betyr lite for bankene
Selv om styringsrenten for alvor ble kuttet i desember 2014, og at det de neste årene er forventet flere kutt i renten, så er det ingen krise for norske banker. Det kan gå ned mot nullrente de neste årene, men fortsatt vil bankene ha god margin på sine boliglån. Enkelte toppledere i bankbransjen mener at de ikke tjener for godt, og at det blant landets 130 banker er stor konkurranse om å kapre hver eneste kunde.

Allikevel så har Konkurransetilsynet det siste året gransket bankbransjen nærmere, for å se om det faktisk er nok konkurranse i dette markedet. Blant annet så sjekker de om marginen på boliglånene til norske banker er for høy sammenlignet med den konkurransen som faktisk eksiterer. Uansett så er det ingenting som tyder på at norske bankers økonomi kommer til å bli dårligere fremover, og faktisk tvert imot.

Kommentarer

Ida

Europeiske banker synes å være troverdig. Jeg er også enig at situasjonen for norske banker synes å være svært stabil.

Ida

Fremtidige endringer i eurosonen kan, på kort sikt, forverre den økonomiske situasjonen for norske banker

Legg til kommentar

Sikkerhetskode