Slik er fremtiden for norske oljepriser

Det er en kjent sak at første kvartal av 2015 ikke har vært spesielt hyggelig for de som driver i offshorebransjen, ettersom oljeprisen kun har gått en vei nedover i denne perioden – og det er nedover. Denne trenden så man først i begynnelsen på det siste kvartalet av 2014, men nedgangen har vær dramatisk sett med norske øyne. Men hvordan ser fremtiden ut for oljeprisen, og ikke minst for norske bedrifter?

Norske Oljepriser

 

Dagens situasjon er ikke dramatisk
Foreløpig er det ingenting som tilsier at situasjonen rundt oljeprisene er dramatisk, og de siste månedene har oljeprisen holdt seg stabil. I skrivende stund ligger den på rundt 58 dollar per fat, mot bunnpunktet tidligere i år på under 50 dollar/fatet. Selv om oljeprisen ved flere ganger tidligere har vært på det samme nivået, så er nedgangen dramatisk fordi den i 2014 lå på over hundre dollar/fatet. De internasjonale oljeprisene har med andre ord hatt en nedgang på over 55 prosent – noe som er svært mye!

Grunnen til at oljeprisen er så lav, er rett og slett fordi det er et stort overskudd av olje. Det er spesielt amerikanske oljelagre som har sendt prisene nedover, sammen med økt oljeproduksjon i andre deler av verden. Norge er som kjent en oljenasjon av dimensjoner, og følgelig er det uten tvil konsekvenser for denne bransjen. Blant annet så har mange norske oljebedrifter redusert rekrutteringen av ansatte, samtidig som mange føler at oljebransjen fremover kommer til å være usikker.

Har troen på fremtiden
Norsk oljeproduksjon har definitivt merket ringvirkningene av den lave, internasjonale oljeprisen, der blant annet planlagte utbygginger har blitt satt på vent, samtidig som enkelte bedrifter og oljefelter har eller står i fare. Ekspertene er uansett positive og har troen på at oljeprisene vil ta seg opp igjen, og mener at framtidsutsiktene for oljebransjen er utelukkende positive. Utbygging av oljefelt som allerede hadde fått grønt lys før den dramatiske nedgangen i oljeprisen vil derfor fortsette, stort sett uten unntak.

Det var spesielt på nyåret at situasjonen rundt oljeprisen var dramatisk, mens på våren 2015 har den stabilisert seg noe og råoljen har igjen gått opp i pris. Allikevel kan man nærmest daglig lese i norske aviser at oljeprisen gjør hopp i ulike retninger, slik at man fortsatt opplever en svært variert oljepris. Men at oljeprisene skal stige opp mot toppnivået på hundre dollar/fatet, slik det har vært de seneste årene, er nærmest utopisk. Derfor har allerede en rekke norske bedrifter justert seg etter det nye nivået, og følgelig kuttet kostnader slik at man kan drive lønnsomt i forhold til dagens reelle oljepriser.

Kommentarer

Legg til kommentar

Sikkerhetskode